ACDN - Action of Citizens for Nuclear Disarmament
logo ACDN banniere ACDNVisiter ACDN
Accueil-Home ACDN Contact ACDN Consulter le plan du site - SiteMap Other Version
vous etes ici Homepage > EUROPE > Vetoomus ydinaseettoman ja ydinvoimaloista vapaan Euroopan puolesta
ACDN, What is it ?

News
Communiqués
External sources
Letters from ACDN
News Articles

Actions
2nd RID-NBC
3rd RID-NBC
Campaign "The Very Last Atom!"
Gathering for a Livable World

Petitions

Correspondance
International

Medias

Background papers

EUROPE

French Elections
News of the Presidential Campaign

Saintesin vetoomus
Vetoomus ydinaseettoman ja ydinvoimaloista vapaan Euroopan puolesta


Published 20 May 2008

Laadittu Ranskan Saintes’issä 9-11 toukokuuta 2008, aseistariisuntaa käsittelevässä kokouksessa, The 3rd Rally for International Disarmament, Nuclear, Biological and Chemical (3rd RID-NBC). Kokoukseen osallistui runsaat 200 kansalaisjärjestöjen edustajaa. Lue enemmän suomeksi Loviisa-liikkeen blogista.


1. Yhteinen Eurooppamme koostuu kansoista, jotka asuvat samassa maanosassa. Kansat muodostuvat valtioista ja maista, joilla on erilaiset kielet ja kulttuurit. Aika ajoin ne ovat tehneet yhteistyötä ja aika ajoin taistelleet keskenään. Pitkä yhteinen historia on johtanut niiden haluun muodostaa yksi yhteinen kulttuurinen ja poliittinen kokonaisuus. Ne ovat löytäneet sellaiset arvot ja päämäärät, joiden siivittämänä ne kykenevät häivyttämään erilaisuutensa ja saavuttamaan rauhantilan.

2. Euroopan on otettava oppia menneisyytensä menestyksistä ja menetyksistä voidakseen rakentaa omien arvojensa ja tavoitteittensa mukaista tulevaisuutta, tietoisena kansojensa ja ihmistensä yhteisestä kohtalosta.

3. Pitkän historiallisen prosessin aikana, jonka tuloksena Eurooppa muotoutui, se on tuonut panoksensa taiteisiin, tieteisiin, tekniikkaan, ajatteluun ja inhimilliseen luovaan työhön. Mutta se on myös kokenut lukemattomia sotia, harjoittanut kolonialismia suuressa osassa maailmaa, sytyttänyt kaksi maailmansotaa, kestänyt ja tuottanut diktatuureja, sekä saavuttanut väkivallan huipentuman kehittämällä keskitysleirit ja totaalisen kansanmurhan.

4. Tuloksena tästä pitkästä kehityksestä on eurooppalaisen arvomaailman keskiöön noussut ykköseksi yksi arvo: ihmisarvon kunnioittaminen. Se tuo mukanaan kaikki muut arvot. Tällä arvohierarkialla on lukuisia seurauksia politiikassa, yhteiskunnassa, taloudessa, lainsäädännössä, maanpuolustuksessa, moraalissa ja kulttuurissa.

5. Kansojen oikeus päättää itse omasta tulevaisuudestaan on yksi näistä arvoista.

6. Demokratia, eli kansan oma hallinto, sen itsensä toteuttamana ja sitä itseään varten, on samalla kertaa ihanne ja keino joka yhdistää vastakkaisia tavoitteita; siksi demokratian puolustaminen on niin perustavaa laatua oleva asia Euroopan menneisyydessä, nykypäivässä ja tulevaisuudessa.

7. Euroopan kansalaiset uskovat tästä lähin, että ihmisarvon kunnioitus ja demokratian syventäminen ovat oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan paras tae, niin Euroopan maaperällä kuin maailmanlaajuisesti.

8. Euroopan unionin olemassa olevat instituutiot ovat tarpeellinen kehys rauhoitetun ja rauhanomaisen Euroopan rakentamisessa, mutta niitä on muokattava demokratian keinoin vielä demokraattisemmaksi; kansojen mielipidettä on kysyttävä tärkeissä ja niiden tulevaisuutta koskevissa asioissa, niin Euroopan kuin myös maailman tulevaisuutta koskevissa asioissa.

9. Euroopan perustuslaki, joka hahmottelee tulevaisuuden Eurooppaa ja sen asemaa maailmassa, on yksi niistä tärkeistä asioista, joista on päätettävä kansanäänestyksellä.

10. Tärkeisiin asioihin kuuluvat niin ikään keinot rauhan säilyttämiseksi ja yhteisen turvallisuuden takaaminen.

11. Tuotantomuodot, kulutusmuodot, kauppa, suhde luontoon ja ympäristönsuojelu kuuluvat niihin tärkeisiin asioihin, joihin olemme velvollisia ottamaan kantaa osana koko sivilisaatiomme koskevia tärkeitä valintoja.

12. Näistä syistä yhteisen päätöksenteon ja demokraattisen mielipideilmaisun kohteena tulisi (ja jo aikaisemmin olisi pitänyt) olla myös ydinvoima ja sen rooli niin sotilas- kuin siviilikäytössä. Euroopan kansojen on otettava ydinvoimaa koskeva päätöksenteko omiin käsiinsä.

Euroopan ja maailman kansalaisina esitämme seuraavat vaatimuksemme ja vetoamme Europan kaikkien maiden kansalaisiin, että he yhtyisivät niihin:

1. Yhtäkään ydinasetta ei enää saa sijoittaa Euroopan alueelle - Atlantilta Uralille.

2. Yksikään ydinase ei saa enää uhata Eurooppaa tai muuta maailmaa.

3 Euroopan on tehtävä aloite ja tuettava maailman ydinaseriisuntaa, ydinsulkusopimuksen VI artiklan mukaisesti.

4. Geneven aseidenriisuntakonferenssin on pyrittävä tähän päämäärään kaikin mahdollisin keinoin.

5 IAEA:n on lopetettava ydinenergian tukeminen ja keskityttävä yksinomaan tarkkailemaan siviili- ja sotilaallisia ydinlaitoksia, estämään fissiomateriaalin jatkokäyttö uusien aseiden rakentamiseen, ja auttamaan paljastamaan olemassa olevat aseet ja ydinlaitokset.

6. Wienin täydellinen Ydinkoekieltosopimus (CTBTO) on saatettava voimaan.

7. Kaikki mahdollinen on tehtävä ydinkatastrofien kuten Tšeljabinskin ja Tšernobylin todellisten syiden ja seurausten selvittämiseksi perinpohjaisesti.

8 IAEA:n ja WHO:n välinen vuoden 1959 sopimus, joka pakottaa WHO:n levittämään perätöntä tietoa ja valheita ydinvoiman terveyshaitoista, on purettava.

9 EURATOM -sopimus on purettava eikä uusia ydinvoimalaitoksia saa rakentaa.

10. Euroopan on julistauduttava ydinaseista ja ydinvoimaloista vapaaksi alueeksi, osana koko maailman denuklearisointia, eikä sen pidä odottaa muiden valtioiden tai maanosien ratkaisuja.

Me kutsumme kaikkia Euroopan kansalaisia, kansalaisjärjestöjä, valtioita ja ihmisiä, liittymään yhteen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi mahdollisimman pian.


L'argent est le nerf de la paix ! ACDN vous remercie de lui faire un DON

Other versions
print Printable version
pdfPDF Version


Share through social networks

Also in this section

ПРИЗЫВ К БЕЗЬЯДЕРНОЙ ЕВРОПЕ
Appello per una Europa senza nucleare
APPELL FÜR EIN ATOMFREIES EUROPA
Hinkley Point: damnable lobby, damnable decision!
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ Η ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ

visites :  1267568

Home | Contact | Site Map | Admin |

Site powered by SPIP
design et fonction Easter-Eggs